WellbSolutions

WellbCompany® erbjuder individer, team och organisationer ett heltäckande och unikt systemstöd för en förbättrad psykisk hälsa. Genom att på ett strukturerat sätt kartlägga och utveckla den psykiska hälsan minskas risken avsevärt för att senare under livet drabbas av psykisk ohälsa.

Psykisk hälsokontroll

Genom att ta tempen på den psykiska hälsan med hjälp av WellbCheck® får individ, team och organisation en insikt kring viktiga förbättringsområden som kan ligga till grund för preventiva insatser.

Utifrån analys av resultat av hälsokontrollen ges insikter från WellbInsight® där våra skräddasydda verktyg, metoder och psykoedukation skapar en förändringsprocess som leder mot en bättre psykisk hälsa. Här visas din välmåendepotential och nuläge.

Dessa framsteg av friskfaktorer från WellbInsight® definieras och följs upp i denna modul. Genom våra lösning inspireras och motiveras användaren till framsteg.

Är det verksamhetsstöd som certifierade välmåendecoacher och/eller ledare i team och organisationer nyttjar för att coacha individer och team till framsteg. WellbCoach® förser coach/ledare med kunskap, verktyg och metoder. Denna modul innehåller tillgång till avancerade bedömningar för WellbCheck®, analys och insikter från WellbInsight® och uppföljning av friskfaktorer och framsteg genom WellbProgress®.

Verksamhetsstödet innehåller även funktionalitet för säker kommunikation för videosamtal och chat med coachens klienter.

Boka demo av WellbSolutions

    Meny