WellbAcademy

Utbilda dig till professionell diplomerad välmåendecoach

Datum

27-28/4 + 9/5

Längd

3 dagar + 10 mentor/-handledartimmar

Pris

24 500 kr

Plats

Stockholm

WellbCompany erbjuder dig, som vill arbeta som välmåendecoach eller vill använda välmåendecoaching i din yrkesroll, en diplomutbildning av hög kvalitet. Utbildningen som inte bara ger dig nya kunskaper och färdigheter utan också kan ge dig möjligheter till nya intressanta uppdrag tillsammans med WellbCompany.

Utbildningens pedagogiska grundsyn är upplevelsebaserad inlärning med effektiv coachträning och kortare föreläsningar/genomgångar med utrymme för utbyten av erfarenheter och reflektioner. En stor del av utbildningen ägnas åt coachande samtalsträning i par och triader och att få feedback på egna prestationer.

Genom kursen och den diplomering du erhåller får du en gedigen och unik utbildning i välmåendecoaching och psykisk hälsa. Du har fått med dig nödvändiga evidensbaserade kunskaper inom tillämpad positiv psykologi och de senaste rönen kring interventioner som stärker den psykisk hälsan. Med vår digitala plattform, WellbSolutions, får du dessutom tillgång till funktioner som är värdefulla och stödjer dig i din roll som Välmåendecoach.

Utbildningen omfattar totalt tre dagar (2+1) samt kompletteras med 10 mentorstimmar/handledning. Som kursmaterial ingår våra framtagna skrifter Positiv Psykologi Faktabok, Välmåendecoaching – Arbetsbok, Välmåendecoaching – Övningsbok samt WellbCheck Faktabok. Därtill ingår ett flertal av våra utbildningsfilmer som dels innehåller kunskapsföreläsningar men även rollspel för att underlätta din inlärning.

För denna utbildning krävs att deltagaren är certifierad coach på lägst ACC-nivå samt med ett par års erfarenhet från aktivt coaching.

  • Du tränas i att använda WellbCheck© – vårt assessment som stöd i coachingen.
  • Du lär dig vad välmåendecoaching är och vad arbetet är baserat på.
  • Vi diskuterar vilka typer av klienter du kommer att möta och hur du bör möta dem.
  • Vi definierar gränser och ansvarsområden för coachingen.
  • Vi klargör mål och värderingar och olika tekniker som rekommenderas för att hjälpa dina klienter med att definiera och etablera dessa.

Kännetecknande för WellbCompanys lärare är innehav av akademisk högskoleutbildning inom det beteendevetenskapliga området samt en akademisk vidareutbildning inom området positiv psykologi/psykisk hälsa och lärare med innehav av internationell certifiering inom coaching. På varje utbildning eftersträvas minst 2 lärare (en av varje kunskapsdomän ovan). Examinatorerna på diplomeringsdagen är PCC-certifierade (eller bär likvärdig kompetens).

Anmäl dig här

Datum

27-28/4 + 9/5

Längd

3 dagar + 10 mentorstimmar

Pris

24 500 kr

Plats

Stockholm

    Meny