Prevention är bättre än behandling.

De flesta arbetsgivare vet inte hur de ska motverka psykisk ohälsa. Än mindre vet den enskilda individen hur psykisk ohälsa ska motverkas. Med regelbundna mätningar av den psykiska hälsan samt att utveckla och stärka friskfaktorer och välbefinnandefaktorer i såväl teamet som hos individen går det att förbättra den psykiska hälsan på arbetsplatsen avsevärt. Preventiva insatser är sannolikt det enda som förmår bryta den negativa trenden avseende vårt psykiska mående. Det är dags att flytta fokus från behandling till prevention. Det är här WellbCompany kommer in i bilden och gör en avgörande skillnad.

 

Vi sprider kunskap och är aktiva i debatten hur den negativa samhällstrenden om psykiska ohälsa ska brytas.

 

WellbCompany erbjuder såväl individer som organisationer en framstegsmodell som inte bara ger vinster för den enskilda individen, teamet eller organisationen utan även för samhället i stort. Tillsammans med de digitala lösningarna inom WellbSolutions skapar WellbCompany;

  • ett ökat välmående och en lägre frekvens av psykisk ohälsa
  • minskade sjukskrivningstal och samhällskostnad
  • högre produktivitet och en högre grad av måluppfyllelse hos såväl individ, team som organisation

 

Vi erbjuder ett komplett utbud för hälsokontroll, insikter och progress genom WellbSolutions.

 

Om WellbCompany

WellbCompanys mission är att bryta den negativa trenden av psykisk ohälsa i samhället genom att flytta fokus från behandling till prevention. Vår vision är därmed att bidra till ett bättre samhälle genom att höja nivån av välmående och därmed ge fler individer möjligheten att få uppleva en mycket god psykisk hälsa. Vår affärsidé genomsyras helt av tanken om att vi genom IT, kunskap och engagemang kan förbättra vardagen för människor som är i riskzonen att drabbas av psykisk ohälsa.

Vi utvecklar innovativa digitala lösningar för att förbättra välmåendet och öka antalet friskfaktorer.

Kunskap

Ett av WellbCompanys viktigaste tillgångar är kunskap. Vi erbjuder färdiga utbildningspaket inom psykisk hälsa och välmåendecoaching.

IT

Vi levererar innovativa och användarvänliga digitala tjänster baserad på forskning och utvecklad av spetskompetens inom AI och gamification.

Engagemang

Inom WellbCompany finns ett verkligt engagemang och medverkar till positiv opinion och insatser för att främja psykisk hälsa.

WellbAcademy

Vi utbildar inom positiv psykologi och coaching i Välmående. Vår akademi innehåller ett unikt framtaget utbildningsprogram från digitala verktyg till lärarledda utbildningspaket inom positiv psykologi och Välmåendecoaching.

Boka en demo av WellbSolutions

    Meny