Kostnadsfritt erbjudande

Låt oss samarbeta för bättre välmående på er byrå!

Vi erbjuder er kostnadsfri;

Mätning av er organisations välmående genom vårt unika skattningsverktyg WellbCheck.

Uppföljning av resultat och genomgång av rapport på företagsnivå från en av våra Välmåendecoacher.

Vad bra att ni visar intresse för hur vi tillsammans kan stärka motståndskraften mot psykisk ohälsa och skapa en mer välmående arbetsplats. Genom att fylla i era kontaktuppgifter så ger vi er mer information om hur vårt skattningsverktyg WellbCheck tar temperaturen för er organisations välmående och ger er ett intressant resultat i syfte hur ni preventivt kan arbeta med att stärka välmåendet.

Jag vill ta del av erbjudandet

    Flyttar fokus från behandling till prevention

    WellbCompanys mission är att bryta den negativa trenden av psykisk ohälsa i samhället genom att flytta fokus från behandling till prevention.

    Vår vision är därmed att bidra till ett bättre samhälle genom att höja nivån av välmående och därmed ge fler individer möjligheten att få uppleva en mycket god psykisk hälsa.

    Vår affärsidé genomsyras helt av tanken om att vi genom IT, kunskap och engagemang kan förbättra vardagen för människor som är i riskzonen att drabbas av psykisk ohälsa. WellbCompany är bildat av ICF-certifierade coacher på högsta ICF-nivå tillsammans med forskningsbaserade kompetenser och metodiker.

    Meny