Prevention is better than cure.

WellbCompanys mission är att bryta den negativa trenden av en allt mer tilltagande psykisk ohälsa i samhället genom att flytta fokus från behandling till prevention.

Skrolla för mer ↓

Wellbsolutions

Med innovation flyttar vi fokus från behandling till prevention.

Vi erbjuder ett komplett utbud av psykiska hälsokontroller, insikter om de faktorer som styr individens nivå av psykisk hälsa samt välmåendeprogress genom våra digitala lösningar: WellbCheck, WellbInsight och  WellbProgress.

Certifierade Välmåendecoacher

Välmåendecoach för snabbare resultat.

För att bidra till en förbättrad psykisk hälsa bland medarbetarna i enlighet med Agenda 2030 erbjuder vi en process för hälsofrämjande arbete i syfte att minska frekvensen av sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa.

Är du intresserad att genom coaching aktivt bidra till att bryta den negativa trenden med en allt mer tilltagande psykisk ohälsa i samhället? Nu har du en unik möjlighet att skaffa dig kunskap om centrala evidensbaserade hälsobaserade coachingverktyg samt diplomera dig till Välmåendecoach.

Öppnar snart

WellbAcademy

Vi utbildar dig till välmåendecoach och utrustar dig med kraftfulla och evidensbaserade coachingverktyg baserade på positiv psykologi . Vår akademi innehåller ett unikt framtaget utbildningsprogram med allt från digitala verktyg till lärarledda utbildningspaket inom Välmåendecoaching. Besök oss på Fotografiska 10 oktober 2021 för att få mer information om WellbAcademy och våra utbildningar.

Vi flyttar fokus från behandling till prevention.

WellbCompanys mission är att bryta den negativa trenden av psykisk ohälsa i samhället genom att flytta fokus från behandling till prevention.

Meny